top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Ekport Åsögatan

Plats:

Södermalm, Stockholm

Beställare:

Företag

Datum:

2023

Typ:

Ny entréport

Nytillverkad ekport till Åsögatan 148 i Stockholm. Huset byggdes 1896 men fick porten utbytt på 1920-talet. De nya pardörrarna ersätter en enkeldörr och tillverkas så att den passar i befintlig karm. Glaspartiet i dörrbladen spröjsas med en 20-talsprofil, likt överfönstret. Den nya porten blir därav en hybrid mellan en nyrenässans - och 20-tals estetik.

bottom of page