top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyte-1.jpg

Fasadornament - villa Älvnäs

Plats:

Ekerö, Stockholm

Beställare:

Privat

Datum:

2020

Typ:

Bostad, Fasadornament

Här kommer snart en beskrivande text om projektet...

bottom of page