top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Gårdshus - Ankaret

Plats:

Västervik

Beställare:

Företag

Datum:

2022

Typ:

Bostad

Förslag på utformning av två nya gårdshus i centrala Västervik. De nya bostadshusen knyter an till den lokala byggnadstraditionen på platsen med gårdshusbebyggelse i tomtgräns. Förslaget visar hur man kan förtäta redan bebyggda tomter med moderna bostäder, i arkitektonisk harmoni med omgivningen.

bottom of page