top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Gårdshus - Ripan

Plats:

Sundsvall

Beställare:

Privat

Datum:

2020

Typ:

Bostad

På en villatomt i centrala Sundsvall fick vi i uppdrag att rita ett nytt gårdshus med en bostad i två våningar. Den nya gårdsbyggnaden placeras i tomtgräns, vilket knyter an till en lokal byggnadstradition i villakvarteren runt Sundsvalls stenstad. Den nya byggnaden är utformad för att harmonisera med den befintliga huvudbyggnaden i jugendstil från 1915. Byggnadsdetaljer som fönsterprofiler, vindskivor, verandastolpar och räcken har utformats med inspiration från huvudbyggnadens originalutseende.

bottom of page