top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Halva Huset

Plats:

Södermalm, Sundsvall

Beställare:

Företag

Datum:

2022

Typ:

Bostad, tillbyggnad

Här kommer snart en beskrivande text om projektet...

bottom of page