top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Lokalrenovering - Bångska huset

Plats:

Mosebacke, Stockholm

Beställare:

Företag

Datum:

2023

Typ:

Kontor, renovering

Renovering av lokal i Bångska huset vid Mosebacke. Lokalen har anpassats för kontorsverksamhet samtidigt som vi jobbat mot att bevara och lyfta fram husets ursprungliga charm och karaktär. Befintliga snickerier, såsom fönster -och dörrspeglar har plockats fram och nytillverkats där det saknas. Samtliga golv i lokalen har bytts mot sten eller fiskbensparkett med fris. Nytt kök, lister och socklar, nya armaturer och strömbrytare. Många små detaljer som tillsammans skapar en sammanhållen harmonisk helhet.

bottom of page