top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Matforshallen

Plats:

Matfors, Sundsvall

Beställare:

Företag

Datum:

2020

Typ:

Industri, nybyggnad

Här kommer snart en beskrivande text om projektet...

bottom of page