top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Ny villa - Eddagården

Plats:

Edsviken, Stockholm

Beställare:

Privat

Datum:

2021

Typ:

Nyproduktion villa

Här kommer snart en beskrivande text om projektet...

bottom of page