top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Nya fönster- Kv. Sjökalven

Plats:

Östermalm, Stockholm

Beställare:

Brf

Datum:

2021

Typ:

Fasadrestaurering

Här kommer snart en beskrivande text om projektet...

bottom of page