top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyt

Tillbyggnad av Nationalromantisk sportstuga

Plats:

Kungsvik, Nacka

Beställare:

Privat

Datum:

2023

Typ:

Tillbyggnad villa

En liten nationalromantisk sportstuga växer och blir större. Här finns höga ambitioner om att bevara husets karaktär och samtidigt utöka boytan. Utmaningarna är många, hur lägger man till utan att förstöra? Hur bygger man ut på en sluttande bergstomt? Vilka olika tidslager är värda att bevara? Dessa frågor har länge bollats på ett teoretiskt plan men har nu blivit verklighet för den lilla röda sportstugan i Kungsvik. 


Projektet utförs under våren 2024.

bottom of page