top of page
TraditionArkitekter-Sjokalven-fonsterbyte-1.jpg

Trapphus - Näktergalen

Plats:

Östermalm, Stockholm

Beställare:

Brf

Datum:

2021

Typ:

Trapphus, restaurering

Här kommer snart en beskrivande text om projektet...

bottom of page